Draagt bij aan

Hervormingsagenda 8 actielijnen:

 1. De reikwijdte van de Jeugdwet wordt afgebakend, meer aandacht domein- overstijgende aanpak
 2. De gemeentelijke toegang met stevige lokale teams wordt versterkt
 3. Verbeteren regionale samenwerking en landelijke contractering specialistische zorg
 4. Kwaliteitsverbetering en versterking zicht op effectiviteit van zorg
 5. Afbouw van de residentiële jeugdhulp: inzet op zo thuis mogelijk
 6. Eenvoudiger uitvoering en inkoop, aanpak negatieve effecten van marktwerking
 7. Verbeteren van het inzicht in het jeugdstelsel met data en monitoring
 8. Afspraken over financieel bestuurlijke verhoudingen en een meerjarig financieel kader.

Regiovisie 8 leidende principes

 1. De jeugdige in zijn/haar omgeving staat centraal
 2. Normaliseren is uitgangspunt
 3. Ondersteuning zo licht en zo nabij als mogelijk en zo zwaar als nodig
 4. Thuis, tenzij...
 5. In Twente kennen we een overzichtelijk zorglandschap, effectief en beheersbaar
 6. In Twente werken we zonder wachtlijsten
 7. Wij investeren in blijvend leren en verbeteren, datagedreven.
 8. Het stelsel van jeugdhulp is duurzaam en betaalbaar

 

Cookie-instellingen