Aanpak Wachttijden

Er is in Nederland en in Twente al jarenlang sprake van lange wachttijden in de jeugdhulp. Hoewel wachttijden primair een probleem zijn voor de jeugdigen en gezinnen die wachten op hulp, vormen zij ook een probleem voor gemeenten, jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpprofessionals. Lange wachttijden geven hun het gevoel van machteloosheid, omdat zij de jeugdigen en het gezin adequaat willen helpen. Gemeenten en zorgaanbieders hebben een plan van aanpak opgesteld voor de regio Twente. In 2022 is besloten dat gemeenten en zorgaanbieders samen gaan werken om wachttijden in de jeugdhulp in Twente duurzaam op te lossen. Elke jeugdige krijgt op tijd de juiste hulp. Met deze ambitie sluit de Aanpak Wachttijden direct aan op de Regiovisie jeugdhulp. Kernpunten van de Twentse aanpak zijn een meerjarige systeemaanpak, het iteratief testen en implementeren van werkzame interventies, een lerende structuur en ondersteuning door data en monitoring.

Cookie-instellingen