Actielijn 2: Onderwijs en Zorg

 

Toekomstperspectief voor iedere jeugdige

Door: Gideon Sterkenburg en Peter van den Berg
Gemeente Enschede en Attendiz

Inleiding

Jeugdigen die in jeugdzorg terecht zijn gekomen - of in extra ondersteuningstrajecten in het onderwijs – hebben een sterk verhoogd risico op voortijdige schooluitval en daarmee ook op maatschappelijke uitval. Binnen deze actielijn gaan we het risico op maatschappelijke uitval verminderen. Om dit te bereiken versterken we de samenwerking tussen onderwijs, gemeente en jeugdzorg door een toekomstgerichte, effectieve en normaliserende praktijk vorm te geven.

Cookie-instellingen