Proces en planning

Er is een projectgroep geformeerd die het strategisch inkoopdocument opstelt. De projectgroep bestaat uit professionals van de gemeenten en OZJT, met verschillende specialisaties.

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Update maart 2023

Graag geven wij u een update mbt de inkoop jeugdhulp 2025.

Deze periode werken we aan het opstellen van de inkoopstrategieën per segment. In april sluiten wij de tweede fase van de inkoop af met het voltooien van de inkoopstrategieën.

Marktconsulaties afgerond

In februari en maart waren er marktconsultaties.  Wij waarderen de bijdrage van alle zorgaanbieders aan de markconsultaties enorm en verwerken de feedback in onze inkoop strategieën.

De marktconsultaties verliepen niet zoals u van ons gewend bent. De segmenten hadden een eigen planning wat voor enige verwarring heeft gezorgd. Wij realiseren ons dat dit niet wenselijk is.  Bij de volgende marktconsulatie(s) (najaar 2023) zullen we ervoor zorgdragen dat er integraal over de segmenten gecommuniceerd wordt en dat deze marktconsultatie(s) tijdig aangekondigd worden via de website van OZJT.

Vervolg

In de visualisatie ziet u een globale planning van inkoopstrategie en daarna de daadwerkelijke inkoop.

Klik hier om de planning op volledige grootte te bekijken.

Nieuwe ronde marktconsultaties (najaar 2023)

In het najaar 2023 zullen opnieuw marktconsultaties plaatsvinden. Deze worden tijdig aangekondigd via de website van OZJT.

Publicatie tender

In de periode van januari 2024 tot en met mei 2024 is de publicatie van de bestekken, de inschrijving en daarna de gunning. We kunnen ons voorstellen dat u als aanbieder behoefte heeft aan een concretere planning over deze fase. Daarom vindt u hieronder een voorlopig tijdspad. We willen benadrukken dat dit een conceptplanning is die nog kan veranderen. Zodra de definitieve planning gereed is zal deze gedeeld worden.

Voorlopig tijdspad 2024

wat

wanneer

Start offertetraject

week 3, 4 of 5

Indiening offertes

week 11

Controle inschrijvingen (2-3 weken)

week 11 – week 14

Start verificatiefase (6-8 weken)

week 14

Definitieve gunning en contractering in mei

week 22

 

Cookie-instellingen