Uitgangspunten voor de Twentse Transformatie

Met wie: SAMEN

 • Ouders en kinderen staan centraal
 • Samen: zorg, onderwijs, gemeenten
 • Samen: jeugd, ouders, uitvoering, management, beleid en bestuurders

Hoe: WERKEN EN LEREN

 • WERK- tafels: aanhaken is meedoen en medeverantwoordelijkheid
 • Verbinden van regionale initiatieven en kennis en ervaring van buiten
 • Leren door ontmoeten, sparren, reflecteren en checken of wat we doen werkt
 • Monitoring

Wat: TOEKOMSTBESTENDIG

 • Gericht op de toekomst, met oog voor het nu
 • Regionale basisafspraken met ruimte voor lokale inkleuring
 • Toekomstbestendige afspraken, dus óók de borging
 • Benadrukken en versterken wat goed gaat