Ontwikkeltafel 3: In Twente groeit de jeugd op tot volwassene met perspectief op een goed leven

Aan deze tafel staat de volgende vraag centraal:

Hoe kunnen we als onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders zo samenwerken dat we komen tot een goede ondersteuning van jongeren, ouders en professionals, zodat ieder kind opgroeit met een perspectief op een goed leven?

De cijfers

In 2018 zijn er 95.300 leerlingen Twentse leerlingen van 5 tot en met 17 jaar die in Twente naar school gaan (Bron: Monitor Onderwijs-Jeugdhulp, versie 26 augustus 2019). Op alle scholen zitten jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte. Soms biedt de school die ondersteuning, soms verloopt die ondersteuning ook via de Jeugdwet. Op de ene school heeft meer dan 90% van de leerlingen een jeugdwetindicatie; op andere scholen is dit 4%. Daarnaast is er een verschil te zien in het aantal zorgaanbieders per schoollocatie; dit wisselt van 1 aanbieder tot 69 aanbieders.

Werk in uitvoering

Bestuurlijke samenvatting

Lees de bestuurlijke samenvatting van ontwikkeltafel 3.

Wie zijn betrokken

Ontwikkeltafel 3

Projectleiders: Gideon Sterkenburg, g.sterkenburg@enschede.nl en Kate Snellens, k.snellens@oldenzaal.nl
Bestuurlijke trekkers: Hilde Berning (wethouder Tubbergen) en Harry Gerichhausen (bestuurder SOTOG)

Procesteam:
Andrea Holterman, Gemeente Wierden
Djoro Loupatty, VO 2302
Han Peters, Samenwerkingsverband 2301
Kees Hendriks, Samenwerkingsverband Twente Noord
Margo Gaemers, ROC van Twente
Marjan Klein Rot, VO 2302
Rianne Lenselink, Samenwerkingsverband 2302
Kristel Schellings, Gemeente Hnegelo
Suzan Hagen – Kroeze, Gemeente Losser
Vacature, zorgaanbieder(s)