Verzuim en thuiszitters

Ieder kind verdient perspectief op een mooie toekomst. Met die drijfveer werken zorgaanbieders van jeugdhulp, gemeenten, samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs en de partijen uit de keten gedwongen kader samen. Zij willen dat jeugd in Twente veilig opgroeit, talenten ontwikkelt en de wijk niet uit hoeft als er ondersteuning nodig is. De organisaties onderzoeken samen hoe de zorg radicaal anders kan worden georganiseerd en welke nieuwe ondersteuningsvormen kansrijk zijn. Aan drie ontwikkeltafels zijn mensen vanuit al die organisaties aan het werk om beweging op gang te brengen. De uitgangspunten: samen, werken en leren tegelijk en gericht op de toekomst.  

Ontwikkeltafels

1. In Twente groeit de jeugd op in zijn eigen omgeving. 
2. In Twente groeit de jeugd veilig op.  
3. In Twente groeit de jeugd op tot volwassene met perspectief op een goed leven.

Integrale aanpak voor het delen van gegevens in Twente

Informatie uitwisselen tussen betrokken professionals is cruciaal om jongeren en ouders zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Maar: wanneer mogen we informatie delen en wanneer niet? En hoe doen we dat dan? In het project 'gegevens delen in Twente' zorgen we voor een integrale aanpak voor het delen van cliëntgegevens in Twente. Lees meer...

Wie doet wat

Veel mensen, van bestuurders tot uitvoerenden tot jeugdigen en ouders zelf denken en doen mee in dit proces. Lees meer...

Werk in uitvoering

In samenwerking met de gehele verzuimketen kijken we naar verzuim en thuiszitters op het primaire-, voortgezet- en mbo-onderwijs. Alle organisaties zijn voor zichzelf stappen aan het zetten, maar onderlinge afstemming kan beter.

Dat gaan we organiseren. We willen op basis van een gezamenlijke visie de verzuimketen gaan aansturen. Hiervoor zijn afspraken nodig tussen scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, veilig thuis, de GGD, GI’s en de Raad van de Kinderbescherming. Die sturing is zowel nodig op Twents als lokaal niveau. Daarnaast ontwikkelen we voor het PO, VO en MBO aparte aanpakken.

Wat willen we bereiken?
Op zowel primair onderwijs, voortgezet onderwijs en  MBO ontwikkelen we een aanpak, die zich inzet op schoolaanwezigheid en dus op het voorkomen van verzuim en thuiszitters.

Wat is het tijdpad?

  • Vanaf mei 2020 vormen we een gezamenlijke visie, voor zowel PO, VO en MBO. Vanuit de visie formuleren we uitgangspunten. Hier wordt duidelijk wat we willen bereiken en via welke weg we daar komen. 
  • December 2020: de visie is definitief. Het PO, VO en MBO gaan aan de slag met pilots voortkomend uit de visie.

Wie zijn betrokken?

Ontwikkelteam verzuim en thuiszitters:
Marjan Klein Rot, VO 2302
Han Peters, Samenwerkingsverband 2301
Gideon Sterkenburg, Ontwikkeltafel
Frederike Wassink, VO 2301
Marije Brouwer, VO 2302
Loes Fransen, VO 2302
Rob Rohaan, Gemeente Hof van Twente
Irma Boerkamp, Gemeente Almelo
Babs Engbers, Gemeente Losser
Rianne Lenselink, directeur 2302
Kees Hendriks, directeur Twente Noord
Simone Kienhuis, Jeugdgezondheidszorg GGD Twente

Meer informatie
Bekijk het projectplan of lees de samenvatting.
Neem contact op met projectleiders Gideon Sterkenburg, g.sterkenburg@enschede.nl en  Kate Snellens, k.snellens@oldenzaal.nl

 

Datum update: januari 2021

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.