Verzuim en thuiszitters

Ieder kind verdient perspectief op een mooie toekomst. Met die drijfveer werken zorgaanbieders van jeugdhulp, gemeenten, samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs en de partijen uit de keten gedwongen kader samen. Zij willen dat jeugd in Twente veilig opgroeit, talenten ontwikkelt en de wijk niet uit hoeft als er ondersteuning nodig is. De organisaties onderzoeken samen hoe de zorg radicaal anders kan worden georganiseerd en welke nieuwe ondersteuningsvormen kansrijk zijn. Aan drie ontwikkeltafels zijn mensen vanuit al die organisaties aan het werk om beweging op gang te brengen. De uitgangspunten: samen, werken en leren tegelijk en gericht op de toekomst.  

Ontwikkeltafels

1. In Twente groeit de jeugd op in zijn eigen omgeving. 
2. In Twente groeit de jeugd veilig op.  
3. In Twente groeit de jeugd op tot volwassene met perspectief op een goed leven.

Wie doet wat

Veel mensen, van bestuurders tot uitvoerenden tot jeugdigen en ouders zelf denken en doen mee in dit proces. Lees meer...

Werk in uitvoering

In samenwerking met de gehele verzuimketen kijken we naar verzuim en thuiszitters op het primaire-, voortgezet- en mbo-onderwijs. Alle organisaties zijn voor zichzelf stappen aan het zetten, maar onderlinge afstemming kan beter.

Dat gaan we organiseren. We willen op basis van een gezamenlijke visie de verzuimketen gaan aansturen. Hiervoor zijn afspraken nodig tussen scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, veilig thuis, de GGD, GI’s en de Raad van de Kinderbescherming. Die sturing is zowel nodig op Twents als lokaal niveau. Daarnaast ontwikkelen we voor het PO, VO en MBO aparte aanpakken.

Wat willen we bereiken?
Op zowel primair onderwijs, voortgezet onderwijs en  MBO ontwikkelen we een aanpak, die zich inzet op schoolaanwezigheid en dus op het voorkomen van verzuim en thuiszitters.

Wat is het tijdpad?

  • Vanaf mei 2020 vormen we een gezamenlijke visie, voor zowel PO, VO en MBO. Vanuit de visie formuleren we uitgangspunten. Hier wordt duidelijk wat we willen bereiken en via welke weg we daar komen. 
  • We verwachten in het derde kwartaal van 2020 de visie klaar te hebben. 

Wie zijn betrokken?

Ontwikkelteam verzuim en thuiszitters:
Marjan Klein Rot, VO 2302
Han Peters, Samenwerkingsverband 2301
Gideon Sterkenburg, Ontwikkeltafel
Frederike Wassink, VO 2301
Marije Brouwer, VO 2302
Loes Fransen, VO 2302
Rob Rohaan, Gemeente Hof van Twente
Irma Boerkamp, Gemeente Almelo
Babs Engbers, Gemeente Losser
Rianne Lenselink, directeur 2302
Kees Hendriks, directeur Twente Noord
Simone Kienhuis, Jeugdgezondheidszorg GGD Twente

Meer informatie
Bekijk het projectplan of lees de samenvatting.
Neem contact op met projectleiders Gideon Sterkenburg, g.sterkenburg@enschede.nl en  Kate Snellens, k.snellens@oldenzaal.nl

 

Datum update: mei 2020

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen