Regulier onderwijs: versterking interprofessionele samenwerking

Ieder kind verdient perspectief op een mooie toekomst. Met die drijfveer werken zorgaanbieders van jeugdhulp, gemeenten, samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs en de partijen uit de keten gedwongen kader samen. Zij willen dat jeugd in Twente veilig opgroeit, talenten ontwikkelt en de wijk niet uit hoeft als er ondersteuning nodig is. De organisaties onderzoeken samen hoe de zorg radicaal anders kan worden georganiseerd en welke nieuwe ondersteuningsvormen kansrijk zijn. Aan drie ontwikkeltafels zijn mensen vanuit al die organisaties aan het werk om beweging op gang te brengen. De uitgangspunten: samen, werken en leren tegelijk en gericht op de toekomst.  

Ontwikkeltafels

1. In Twente groeit de jeugd op in zijn eigen omgeving. 
2. In Twente groeit de jeugd veilig op.  
3. In Twente groeit de jeugd op tot volwassene met perspectief op een goed leven.

Integrale aanpak voor het delen van gegevens in Twente

Informatie uitwisselen tussen betrokken professionals is cruciaal om jongeren en ouders zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Maar: wanneer mogen we informatie delen en wanneer niet? En hoe doen we dat dan? In het project 'gegevens delen in Twente' zorgen we voor een integrale aanpak voor het delen van cliëntgegevens in Twente. Lees meer...

Wie doet wat

Veel mensen, van bestuurders tot uitvoerenden tot jeugdigen en ouders zelf denken en doen mee in dit proces. Lees meer...

Werk in uitvoering

Hoe kunnen we de onderlinge samenwerking, de verbinding en versterking van initiatieven op het regulier onderwijs verbeteren om jeugdigen een hoopvolle toekomst te bieden?

Hierbij gaan we werken met interprofessionele teams. We starten met de selectie van een aantal leerlingenpopulaties om hiermee te oefenen. In die interprofessionele teams doen we ervaring op en ontwikkelen we een goede aanpak. Dat delen we met het netwerk in Twente. We willen in deze interprofessionele teams kijken naar de individuele aanpak versus groepsgerichte mogelijkheden en naar de dynamiek in de klas en op de school. Met als doel een positief leerklimaat creëren.

Wat willen we bereiken?

Interprofessionele samenwerking op schoollocaties versterken om de ondersteuning aan de 90.000 leerlingen in Twente op het regulier onderwijs te versterken.

Wat is het tijdpad?

  • In het eerste kwartaal van 2020 zijn 13 schoollocaties geselecteerd, waarvan 4 voortgezet onderwijsscholen en 9 basisonderwijsscholen. Verspreid over de hele regio. 
  • Op dit moment (mei 2020) zijn de procesbegeleiders gestart op de scholen. We volgen de ervaringen per pilotschool. Met elkaar verwachten we een rode draad te zien in hetgeen wat werkt en niet werkt.
  • Regio Twente verkozen als 1 van de 11 inspiratieregio's voor het programma 'Met Andere Ogen'. Een Coalitie vanuit onderwijs, kinderopvang (jeugd)zorg en overheid. Met als doel: door samenwerking bijdragen aan betere  ontwikkelkansen voor elk kind. De 11 inspiratieregio's zijn - allen op eigen wijze - een inspirerend voorbeeld voor de rest van het land. Bekijk hier alle goede voorbeelden

Wie zijn betrokken?
Procesbegeleiders Regulier:
Inge de Vries
Ingeborg Payens
Selmar Wesselink

Ontwikkelteam Regulier:
Rianne Lenselink, Samenwerkingsverband 2302
Suzan Hagen- Kroeze, Gemeente Hengelo
Kate Snellens, Ontwikkeltafel
Linda Kuiper, Gemeente Enschede
Andrea Holterman, Gemeente Wierden

Meer informatie
Bekijk het projectplan lees de samenvatting.
Neem contact op met projectleiders Gideon Sterkenburg, g.sterkenburg@enschede.nl  en  Kate Snellens, k.snellens@oldenzaal.nl

Datum update: mei 2020

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.