Regulier onderwijs: versterking interprofessionele samenwerking

Ieder kind verdient perspectief op een mooie toekomst. Met die drijfveer werken zorgaanbieders van jeugdhulp, gemeenten, samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs en de partijen uit de keten gedwongen kader samen. Zij willen dat jeugd in Twente veilig opgroeit, talenten ontwikkelt en de wijk niet uit hoeft als er ondersteuning nodig is. De organisaties onderzoeken samen hoe de zorg radicaal anders kan worden georganiseerd en welke nieuwe ondersteuningsvormen kansrijk zijn. Aan drie ontwikkeltafels zijn mensen vanuit al die organisaties aan het werk om beweging op gang te brengen. De uitgangspunten: samen, werken en leren tegelijk en gericht op de toekomst.  

Ontwikkeltafels

1. In Twente groeit de jeugd op in zijn eigen omgeving. 
2. In Twente groeit de jeugd veilig op.  
3. In Twente groeit de jeugd op tot volwassene met perspectief op een goed leven.

Wie doet wat

Veel mensen, van bestuurders tot uitvoerenden tot jeugdigen en ouders zelf denken en doen mee in dit proces. Lees meer...
 

Werk in uitvoering

Hoe kunnen we de onderlinge samenwerking, de verbinding en versterking van initiatieven op het regulier onderwijs verbeteren om jeugdigen een hoopvolle toekomst te bieden?

Hierbij gaan we werken met interprofessionele teams. We starten met de selectie van een aantal leerlingenpopulaties om hiermee te oefenen. In die interprofessionele teams doen we ervaring op en ontwikkelen we een goede aanpak. Dat delen we met het netwerk in Twente. We willen in deze interprofessionele teams kijken naar de individuele aanpak versus groepsgerichte mogelijkheden en naar de dynamiek in de klas en op de school. Met als doel een positief leerklimaat creëren.

Wat willen we bereiken?

Interprofessionele samenwerking op schoollocaties versterken om de ondersteuning aan de 90.000 leerlingen in Twente op het regulier onderwijs te versterken.

Wat is het tijdpad?

Het komende kwartaal worden de eerste tien schoollocaties geselecteerd. Er komt een startbijeenkomst met de betrokken professionals, beleidsmedewerkers en leidinggevenden. Ook informeren we de rest van het netwerk.

Wat hebben we tot nu toe geleerd?

Wie zijn betrokken?

Ontwikkelteam Regulier:
Rianne Lenselink, Samenwerkingsverband 2302
Suzan Hagen- Kroeze, Gemeente Losser
Kate Snellens, Ontwikkeltafel
Linda Kuiper, Gemeente Enschede

Meer informatie
Bekijk het projectplan lees de samenvatting.
Neem contact op met projectleiders Gideon Sterkenburg, g.sterkenburg@enschede.nl  en  Kate Snellens, k.snellens@oldenzaal.nl

 

Datum update: nov 2019

Images

Twitter