Scheiding en omgang

Ieder kind verdient perspectief op een mooie toekomst. Met die drijfveer werken zorgaanbieders van jeugdhulp, gemeenten, samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs en de partijen uit de keten gedwongen kader samen. Zij willen dat jeugd in Twente veilig opgroeit, talenten ontwikkelt en de wijk niet uit hoeft als er ondersteuning nodig is. De organisaties onderzoeken samen hoe de zorg radicaal anders kan worden georganiseerd en welke nieuwe ondersteuningsvormen kansrijk zijn. Aan drie ontwikkeltafels zijn mensen vanuit al die organisaties aan het werk om beweging op gang te brengen. De uitgangspunten: samen, werken en leren tegelijk en gericht op de toekomst.  

Ontwikkeltafels

1. In Twente groeit de jeugd op in zijn eigen omgeving. 
2. In Twente groeit de jeugd veilig op.  
3. In Twente groeit de jeugd op tot volwassene met perspectief op een goed leven.

Wie doet wat

Veel mensen, van bestuurders tot uitvoerenden tot jeugdigen en ouders zelf denken en doen mee in dit proces. Lees meer...

Werk in uitvoering

In 60 tot 70% van de cases bij de gecertificeerde instellingen is er sprake van scheidingsproblemen. De afgelopen jaren is dit percentage opgelopen.

De ontwikkeltafel heeft verbinding gezocht met het Twentse Platform Scheiding en Omgang. Hierin is de hele keten rondom scheiding(sproblemen) aanwezig; van JGZ tot kinderrechter, van Maatschappelijk werk tot GI. In september is in een gezamenlijke sessie de hele keten onder de loep genomen, van het ‘voorveld’ tot aan het einde van de keten. De volgende 4 hoofdlijnen/problemen kwamen hieruit naar voren:

  1. In het onderwijs/op het consultatiebureau/bij de verloskundige/ bij zwangerschapsgym is het niet gebruikelijk om het gesprek te voeren over het hebben en onderhouden van een relatie en de invloed van het krijgen van een kind op je relatie. Het zou goed zijn als hier in het voorliggend veld al aandacht voor is.
  2. Laagdrempelige hulp bij relatieproblemen (nog vóór de beslissing om uit elkaar te gaan) is nu niet voldoende beschikbaar.
  3. Als mensen eenmaal besluiten om uit elkaar te gaan, dan is het hulpaanbod versnipperd en het is de vraag of er altijd sprake is van de juiste inzet.
  4. Zowel de Rechtbank, de advocatuur en mediators als de keten gedwongen kader hebben behoefte aan meer expertise over omgaan met complexe scheidingen. Er is soms sprake van handelingsverlegenheid.

Wat willen we bereiken?

Wat is het tijdpad?

  • Voor wat betreft lijn 1 en 2 leggen we contact met onder andere de Jeugdgezondheidszorg en de maatschappelijk werk organisaties. Herkennen zij deze 2 lijnen en zijn er al projecten waarin hiervoor aandacht is?
  • Lijn 3 en 4 worden op dit moment concreter uitgewerkt.

Wie zijn betrokken?

Meer informatie
Neem contact op met projectleider Ruth Driessen: r.driessen@regiotwente.nl  

 

Datum update: mei 2020

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen