Regionale werkwijze Jeugdbeschermingstafel

Ieder kind verdient perspectief op een mooie toekomst. Met die drijfveer werken zorgaanbieders van jeugdhulp, gemeenten, samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs en de partijen uit de keten gedwongen kader samen. Zij willen dat jeugd in Twente veilig opgroeit, talenten ontwikkelt en de wijk niet uit hoeft als er ondersteuning nodig is. De organisaties onderzoeken samen hoe de zorg radicaal anders kan worden georganiseerd en welke nieuwe ondersteuningsvormen kansrijk zijn. Aan drie ontwikkeltafels zijn mensen vanuit al die organisaties aan het werk om beweging op gang te brengen. De uitgangspunten: samen, werken en leren tegelijk en gericht op de toekomst.  

Ontwikkeltafels

1. In Twente groeit de jeugd op in zijn eigen omgeving. 
2. In Twente groeit de jeugd veilig op.  
3. In Twente groeit de jeugd op tot volwassene met perspectief op een goed leven.

Wie doet wat

Veel mensen, van bestuurders tot uitvoerenden tot jeugdigen en ouders zelf denken en doen mee in dit proces. Lees meer...
 

Werk in uitvoering

We zien een aantal knelpunten in de keten gedwongen kader.

 • Ouders zijn nog te weinig betrokken bij de weging en beslissingen rondom hun kind(eren).
 • De afstemming binnen deze keten is niet altijd goed.
 • 14 gemeenten maken ieder apart (werk)afspraken maken met Veilig Thuis Twente, de Raad voor de Kinderbescherming en de 3 gecertificeerde instellingen (GI’s) over de toegang tot het gedwongen kader.  

De manier van toeleiden naar het gedwongen kader zou eenduidig moeten zijn binnen de regio. Een regionale werkwijze voor jeugdbeschermingstafel(s) is een oplossing voor bovenstaande problemen.

Wat willen we bereiken?

Het hoofddoel is dat de veiligheid van kinderen zo snel mogelijk wordt geborgd. Daartoe ontwikkelen we een regionale werkwijze voor de Jeugdbeschermingstafel waarin:

 • Ouders en jongeren betrokken zijn bij en onderdeel zijn van de weging en beslissingen die worden genomen.
 • We eenduidig werken voor en met gezinnen.
 • Er duidelijkheid is over de rollen die iedereen heeft binnen deze keten.
 • Er duidelijke afspraken worden gemaakt over wie wat gaat doen.
 • Er gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise.

Wat is het tijdpad?

 • Start ontwikkelteam: september 2019
 • Eind 2019/begin 2020: een eerste blauwdruk van een regionale werkwijze. Deze wordt op verschillende plekken getoetst (onder meer bij ouders en jongeren).
 • We verwachten rond april 2020 de regionale werkwijze (inclusief implementatieplan) voor te kunnen leggen ter besluitvorming bij de betrokken organisaties. 

Wat hebben we tot nu toe geleerd?

Wie zijn betrokken?

Ontwikkelteam Jeugdbeschermingstafel:
Herwig van Mook, Gemeente Enschede
Mike Detiger, jeugdbescherming Overijssel
Chantal Verduijn/Marike Eenkhoorn, William Schrikker Stichting
Ewald Jansen, Gemeente Losser
Cindy Snijders, Gemeente Hengelo
Christa Thier, Gemeente Almelo
Frans van der Haar, Raad voor de Kinderbescherming
Marlou Velthuis, Veilig Thuis Twente
Miranda Stuifzand, Gemeente Oldenzaal

Meer informatie
Bekijk het projectplan.
Neem contact op met projectleider Ruth Driessen: r.driessen@regiotwente.nl

 

Datum update: dec 2019

Images

Twitter