Monitor Jeugdbeschermingsketen

Ieder kind verdient perspectief op een mooie toekomst. Met die drijfveer werken zorgaanbieders van jeugdhulp, gemeenten, samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs en de partijen uit de keten gedwongen kader samen. Zij willen dat jeugd in Twente veilig opgroeit, talenten ontwikkelt en de wijk niet uit hoeft als er ondersteuning nodig is. De organisaties onderzoeken samen hoe de zorg radicaal anders kan worden georganiseerd en welke nieuwe ondersteuningsvormen kansrijk zijn. Aan drie ontwikkeltafels zijn mensen vanuit al die organisaties aan het werk om beweging op gang te brengen. De uitgangspunten: samen, werken en leren tegelijk en gericht op de toekomst.  

Ontwikkeltafels

1. In Twente groeit de jeugd op in zijn eigen omgeving. 
2. In Twente groeit de jeugd veilig op.  
3. In Twente groeit de jeugd op tot volwassene met perspectief op een goed leven.

Integrale aanpak voor het delen van gegevens in Twente

Informatie uitwisselen tussen betrokken professionals is cruciaal om jongeren en ouders zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Maar: wanneer mogen we informatie delen en wanneer niet? En hoe doen we dat dan? In het project 'gegevens delen in Twente' zorgen we voor een integrale aanpak voor het delen van cliëntgegevens in Twente. Lees meer...

Wie doet wat

Veel mensen, van bestuurders tot uitvoerenden tot jeugdigen en ouders zelf denken en doen mee in dit proces. Lees meer...

Werk in uitvoering

Binnen de keten gedwongen kader in Twente gaan veel dingen goed, maar met betrekking tot de snelheid, doorstroom en wachttijden is er een aantal hardnekkige problemen.

 • Kinderen wachten te lang op hulp.
 • Kinderen blijven (te) lang in de keten.
 • Kinderen komen (te vaak) terug in de keten.
 • Het komt vaak voor dat ketenpartners op elkaar wachten.
 • We werken te veel volgordelijk in plaats van ‘inclusief’.

We missen duidelijke indicatoren en normen, waarmee we achterblijvende prestaties kunnen onderbouwen en mogelijke oorzaken en oplossingen goed kunnen analyseren. Het effect is dat we keuzes voor verbeterprojecten onvoldoende onderbouwd kunnen maken. We willen op regionaal niveau en keten-breed in beeld kunnen brengen welke ‘route’ de kinderen afleggen om zo de knelpunten goed te kunnen duiden en oppakken.

 

 

 

 

 

 

 


 

Wat willen we bereiken?

 • We willen een regionale ketenmonitor waarmee we als keten gezamenlijk frequent inzicht krijgen in wat er gebeurt op het gebied van bijvoorbeeld wachttijden, instroom, doorstroom en uitstroom.
 • Wij willen op basis van deze ketenmonitor gezamenlijk in de keten kunnen sturen op wat er daadwerkelijk gebeurt. We willen niet meer dat het ons overkomt, maar dat we op tijd kunnen (bij)sturen en projecten en oplossingen initiëren als dat nodig is. 

Wat is het tijdpad?

 • In juli 2019 zijn we gestart met dit project. Tot begin 2020 zaten we in de verkenningsfase. Het doel van de monitor werd aangescherpt, de definities bepaald én er is concreet gemaakt op welke manier er op gegevens gestuurd wordt.  
 • In januari/februari 2020 is besluitvorming voorbereid.
 • Op 8 april 2020 is akkoord gegeven op het voorstel dat voor lag. Er is opdracht gegeven om de Twentse Monitor Jeugdbeschermingsketen vorm te gaan geven en de implementatiefase te starten.
 • April tot en met juli 2020 stond in het teken van het opmaken van het convenant en de DPIA (Data Protection Impact Assesment). Hierin is de manier van het uitwisselen van de daadwerkelijke gegevens vastgelegd. Daarnaast werden de eerste proef/dummybestanden tussen de verschillende organisaties uitgewisseld. 
 • Mei 2020 stond in het teken van de implementatiefasie. Het Kennispunt Twente heeft de monitor getest en gefinetuned.
 • Op 20 augustus 2020 is het convenant door alle betrokken partijen getekend. 
 • Augustus-oktober 2020: De definitieve gegevens kunnen en mogen uitgewisseld worden. Rapportages worden vorm gegeven.  
 • December 2020: oplevering van de Twentse Monitor Jeugdbeschermingsketen. 
 • Vanaf 2021: de werkgroep Jeugdbescherming/Jeugdreclassering bekijkt elk kwartaal de monitor en maakt een analyse van de resultaten.

Wie zijn betrokken?  

Ontwikkelteam Ketenmonitor:

Machiel van Dam, Gemeente Enschede
Kathleen Horck, Gemeente Haaksbergen
Anne van Dorp, William Schrikker Stichting
Albert Knol, Jeugdbescherming Overijssel
Frans van der Haar/Muco de Jongh, Raad voor de Kinderbescherming
Marjolein van ZonAntonnet Backer, Veilig Thuis Twente
Kirstin Schothuis, Leger de Heils
Michel Stijlen, TOC Resultants
Inge Bakker, Kennispunt Twente
Anke Kamphuis, Kennispunt Twente

Ruth Driessen, OZJT (projectleider/voorzitter)

Meer informatie
Ruth laat in een video zien wat de meerwaarde is van de ketenmonitor. 

Claudio Bruggink en Ruud Brinkman vertellen over de ketenmonitor: een voorbeeld van een goede keten-brede-samenwerking. Anke Kamphuis en Albert Knol over hoe de monitor zorgt voor beter zicht op kinderen in de jeugdbeschermingsketen. Of bekijk het projectplan.
Neem contact op met projectleider Ruth Driessen: r.driessen@regiotwente.nl  

Datum update: maart 2021

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.