Op tijd dichterbij, vroeg signalering met brede blik

Ieder kind verdient perspectief op een mooie toekomst. Met die drijfveer werken zorgaanbieders van jeugdhulp, gemeenten, samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs en de partijen uit de keten gedwongen kader samen. Zij willen dat jeugd in Twente veilig opgroeit, talenten ontwikkelt en de wijk niet uit hoeft als er ondersteuning nodig is. De organisaties onderzoeken samen hoe de zorg radicaal anders kan worden georganiseerd en welke nieuwe ondersteuningsvormen kansrijk zijn. Aan drie ontwikkeltafels zijn mensen vanuit al die organisaties aan het werk om beweging op gang te brengen. De uitgangspunten: samen, werken en leren tegelijk en gericht op de toekomst.  

Ontwikkeltafels

1. In Twente groeit de jeugd op in zijn eigen omgeving. 
2. In Twente groeit de jeugd veilig op.  
3. In Twente groeit de jeugd op tot volwassene met perspectief op een goed leven.

Wie doet wat

Veel mensen, van bestuurders tot uitvoerenden tot jeugdigen en ouders zelf denken en doen mee in dit proces. Lees meer...
 

Werk in uitvoering

Uit een steekproef in de gemeente Hof van Twente en ervaringen van leden van de procesgroep, blijkt dat veel jongeren die op latere leeftijd intensieve specialistische jeugdhulp nodig hebben, al op jonge leeftijd in contact zijn geweest met de hulpverlening.

Vaak zijn er meerdere (aparte) trajecten geweest. Er zijn meerdere belemmerende factoren bij het vragen en krijgen van de juiste hulp. Dit kan bij ouders en kinderen liggen, bijvoorbeeld schaamte of gebrek aan vertrouwen en/of kennis. Maar ook bij professionals ontbreekt het soms aan deskundigheid, lef of ze zijn handelingsverlegen. Afbouw van budgetten voor preventieve activiteiten en de verscherping van de privacyregels maken de situatie niet eenvoudiger.

Wat willen we bereiken?

Wat is het tijdpad?

Wat hebben we tot nu toe geleerd?

Wie zijn betrokken?

Meer informatie
Bekijk het projectplan.
Neem contact op met projectleider Annabet Jongkind, a.jongkind@regiotwente.nl

 

Datum update: nov 2019

Images

Twitter