Regie, op weg naar regionale afspraken

Ieder kind verdient perspectief op een mooie toekomst. Met die drijfveer werken zorgaanbieders van jeugdhulp, gemeenten, samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs en de partijen uit de keten gedwongen kader samen. Zij willen dat jeugd in Twente veilig opgroeit, talenten ontwikkelt en de wijk niet uit hoeft als er ondersteuning nodig is. De organisaties onderzoeken samen hoe de zorg radicaal anders kan worden georganiseerd en welke nieuwe ondersteuningsvormen kansrijk zijn. Aan drie ontwikkeltafels zijn mensen vanuit al die organisaties aan het werk om beweging op gang te brengen. De uitgangspunten: samen, werken en leren tegelijk en gericht op de toekomst.  

Ontwikkeltafels

1. In Twente groeit de jeugd op in zijn eigen omgeving. 
2. In Twente groeit de jeugd veilig op.  
3. In Twente groeit de jeugd op tot volwassene met perspectief op een goed leven.

Wie doet wat

Veel mensen, van bestuurders tot uitvoerenden tot jeugdigen en ouders zelf denken en doen mee in dit proces. Lees meer...
 

Werk in uitvoering

Het is lang niet altijd duidelijk wie de regie voert tijdens de inzet van jeugdhulp. Hoe meer professionals bij een gezin zijn betrokken, des te vaker is er onduidelijkheid. Dit zorgt voor samenwerkingsproblemen.

Soms voelt iedereen zich verantwoordelijk, soms niemand. De voortgang wordt belemmerd en gezinnen wachten langer op hulp dan gewenst. Gezinnen ervaren dat zij weinig invloed hebben op het proces met als effect gevoelens van onmacht. Er ontstaan negatieve beelden over gezinnen/professionals/organisaties en gemeenten en het vertrouwen in elkaar neemt af.

Naar aanleiding van de schrapsessies is een voorstel gemaakt voor eenduidige regie in Twente. Dit voorstel wordt door dit ontwikkelteam opgepakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat willen we bereiken?

Wat is het tijdpad?

Wat hebben we tot nu toe geleerd?

Wie zijn betrokken?

Meer informatie
Bekijk het projectplan.
Neem contact op met projectleider Annabet Jongkind, a.jongkind@regiotwente.nl 

 

Datum update: nov 2019

 

 

Images

Twitter