Regie, op weg naar regionale afspraken

Ieder kind verdient perspectief op een mooie toekomst. Met die drijfveer werken zorgaanbieders van jeugdhulp, gemeenten, samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs en de partijen uit de keten gedwongen kader samen. Zij willen dat jeugd in Twente veilig opgroeit, talenten ontwikkelt en de wijk niet uit hoeft als er ondersteuning nodig is. De organisaties onderzoeken samen hoe de zorg radicaal anders kan worden georganiseerd en welke nieuwe ondersteuningsvormen kansrijk zijn. Aan drie ontwikkeltafels zijn mensen vanuit al die organisaties aan het werk om beweging op gang te brengen. De uitgangspunten: samen, werken en leren tegelijk en gericht op de toekomst.  

Ontwikkeltafels

1. In Twente groeit de jeugd op in zijn eigen omgeving. 
2. In Twente groeit de jeugd veilig op.  
3. In Twente groeit de jeugd op tot volwassene met perspectief op een goed leven.

Wie doet wat

Veel mensen, van bestuurders tot uitvoerenden tot jeugdigen en ouders zelf denken en doen mee in dit proces. Lees meer...

Werk in uitvoering

Het is lang niet altijd duidelijk wie de regie voert tijdens de inzet van jeugdhulp. Hoe meer professionals bij een gezin zijn betrokken, des te vaker is er onduidelijkheid. Dit zorgt voor samenwerkingsproblemen.

Soms voelt iedereen zich verantwoordelijk, soms niemand. De voortgang wordt belemmerd en gezinnen wachten langer op hulp dan gewenst. Gezinnen ervaren dat zij weinig invloed hebben op het proces met als effect gevoelens van onmacht. Er ontstaan negatieve beelden over gezinnen/professionals/organisaties en gemeenten en het vertrouwen in elkaar neemt af.

Naar aanleiding van de schrapsessies is een voorstel gemaakt voor eenduidige regie in Twente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat willen we bereiken?
Een gezamenlijke handreiking in 7 stappen, waarmee we een gelijkwaardige samenwerking faciliteren, evalueren en verbeteren. Gelijkwaardig, omdat iedereen in de samenwerking een aandeel levert om tot een verbetering van de situatie te komen. Vanuit zijn/haar ‘vakbekwaamheid’: als kind, ouder, professional, betrokkene.  Hierdoor ontstaat eenduidige regie. 

Wat is het tijdpad?

  • De handreiking is klaar (mei 2020). Bekijk de handreiking.
  • Deze zomer (2020) wordt de handreiking getoetst bij 11 zorgaanbieders, in gemeenten en andere professionals. 
  • Deze pilots worden in samenwerking met Saxion en Kennispunt gemonitord waarbij aannames gecheckt worden en er is aandacht voor de toepasbaarheid. Op basis van deze bevindingen volgt advies aan aanbieders en gemeenten.
  • In november 2020 wordt de handreiking gepresenteerd op de dag van de Jeugd in Amsterdam. De resultaten worden teruggekoppeld aan de Landelijke Schrapsessies.

Wie zijn betrokken?
Het Ontwikkelteam bestaat uit:
Geerten van de Meer en Nienke Keizers (Accare)
Evie Gruyters (Jarabee)
Harald Noordhof (Gemeente Tubbergen/Dinkelland)
Rianne Kosse (Jeugd GGZ Dimence)
Anita Redder (Gemeente Enschede) 

Zij hebben zich laten inspireren door sleutelfiguren bij GI’s, wijkteams, duurzame gezinsvormen en VTT en zullen hen in de toekomst bij de ontwikkelingen blijvend betrekken. Daarnaast wordt de samenwerking gezocht met het project doorontwikkeling Twents Model.

Meer informatie
Lees hier hoe de handreiking zorgt voor rust en duidelijkheid in Twentse gezinnen. Of bekijk het projectplan.
Neem contact op met projectleider Annabet Jongkind, a.jongkind@regiotwente.nl 

Datum update: juni 2020.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen