Echt samenwerken aan jeugdhulp in Twente: alle 14 gemeenteraden ondertekenen de Regiovisie

14-03-2022 2113 keer bekeken 0 reacties

De Twentse gemeenten hebben met elkaar afgesproken om jeugdigen die hulp nodig hebben een toekomstperspectief te geven om naar uit te kijken.

Daarom hebben jongeren, ouders, zorgaanbieders, professionals, bestuurders en de veertien gemeenten onder leiding van OZJT samen de Regiovisie jeugdhulp opgesteld. In de Regiovisie is opgenomen hoe zorgaanbieders, onderwijs en gemeenten willen samenwerken aan het verbeteren van jeugdhulp. Afgelopen maanden is deze Regiovisie in de 14 gemeenteraden besproken en vastgesteld.

Regiovisie versterkt jeugdige en gezin

In de Regiovisie Jeugdhulp Twente staat hoe aanbieders, professionals en gemeenten in de aankomende jaren vanuit samenwerking de sociale basis naar een hoger plan gaan tillen. Dat is vastgelegd aan de hand van acht leidende principes. Door samen met zorgaanbieders en onderwijs te investeren in de samenwerking versterken de gemeenten de positie van de jeugdige en gezin. Op deze wijze kunnen ze altijd op korte termijn de hulp bieden die nodig is, zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. De ambities zijn flink en niet alles kan tegelijk. Daarom zal de Regiovisie uitgewerkt worden in een meerjarige samenwerkingsagenda met heldere opbrengsten en benodigde middelen.
Antoon Peppelman, bestuurlijk trekker van de Regiovisie is trots op het proces en het resultaat: “In Twente werken gemeenten, zorgaanbieders en ketenpartners al een paar jaar samen om de uitvoering én de transformatie te versterken. Dat valt in heel Nederland op en volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn we met de Twentse samenwerking een voorbeeld voor andere regio’s. Daar ben ik trots op en daar dank ik alle jeugdigen, ouders, zorgaanbieders, professionals, medebestuurders en gemeenten in Twente voor. De Regiovisie markeert deze samenwerking met een gezamenlijke visie waarop we verder willen en kunnen bouwen. Als voorbeeld hoe het kan en moet: met de jeugdige centraal.”

In aanloop naar een nieuwe inkoop

Met de leidende principes als uitgangspunt worden in aanloop naar een nieuwe regionale inkoop strategische doelen geformuleerd en uitgewerkt in een inkoopstrategie jeugdhulp.

Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente

In de samenwerkingsagenda worden de acht leidende principes uitgewerkt tot een daadkrachtige aanpak met een realistische uitvoering en een slagvaardige organisatievorm. Dat betekent ook prioriteiten stellen om overzicht te houden en tempo te creëren om jeugdigen die hulp te bieden die nodig is om toekomstperspectief te hebben en houden. Er is inmiddels een werkgroep geformeerd met vertegenwoordigers uit de hele breedte van jeugdhulp. Daarbij worden jeugdigen en ouders vertegenwoordigd door ervaringsdeskundigen voor het mee ontwikkelen van toekomstbestendige jeugdhulp. We doen het samen in Twente.

Cookie-instellingen