Aanpak

Binnen de Twentse samenwerking heeft OZJT van de bestuurders van de 14 gemeenten de opdracht gekregen om de totstandkoming van de Regiovisie in gang te zetten. In de Regiovisie leggen we met elkaar visie, ambitie en uitgangspunten vast. Aan de hand daarvan zullen onderdelen later uitgewerkt en geconcretiseerd moeten worden. De vragen die een antwoord moeten krijgen in de Regiovisie zijn onder meer:

  • Wat doen we lokaal, wat doen we (boven) regionaal?
  • Hoe zorgen we dat de verschillende jeugdhulpfuncties voldoende beschikbaar zijn?
  • Hoe verhouden aanbieders, ketenpartners en gemeenten zich tot elkaar?
  • Hoe zorgen we dat de lokale toegang goed aansluit bij de gecontracteerde hulp en omgekeerd?
  • Op welke manier dringen we administratieve lasten terug?

De Regiovisie Jeugdhulp helpt ons om inhoud te geven aan goed opdrachtgeverschap. De manier waarop we dat doen is cruciaal om onze inwoners de ondersteuning en zorg te bieden die nodig is. En daarvoor hebben we alle partijen nodig die bij de uitvoering betrokken zijn, inbegrepen vertegenwoordigers van jeugdigen en ouders, om de Jeugdhulp te verbeteren.

Inmiddels is er een projectgroep geformeerd die het proces zal bewaken en het netwerk zal verbinden. We leggen vast hoe we met, en voor, alle belanghebbenden die verbeteringen willen realiseren. Door in samenwerking de Regiovisie op te stellen voorkomen we dat het “alleen om papier gaat”, maar dat we samen stappen zetten en toewerken naar concrete afspraken.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.