Administratieprotocol 2.0 beschikbaar

20-12-2018

Het administratieprotocol 2.0 is vanaf vandaag (20 december) beschikbaar.

In deze nieuwe versie is een aantal aanvullingen gedaan ten aanzien van de versie 1.5:

  • Aanpassing van artikel 3.5.3 – planvormende fase- en realisatie zorgplan

  • Afsprakenoverzicht 2.0 en de instructie directe-, indirecte tijd en clientgebonden reistijd

  • CAK - codes

Vanaf 1 april 2019 staat versie 3.0 gepland. In deze versie vindt u informatie over:

  • Medicatiecontrole

  • Beschikbaarheidsvoorzieningen

  • aanpassing/verduidelijking naar aanleiding van scholingssessies en operationele fase (1e kwartaal)

Medio januari 20149 zullen de genoemde onderwerpen in addenda worden toegelicht.

Klik hier voor administratieprotocol 2.0.