Veelgestelde coronavragen

Laatste update: 21 oktober 2020

Nee, deze lasten mogen niet in de aanvraag worden opgenomen.

Nee, deze uitgaven vallen niet onder de meerkostenregeling. Hiervoor moeten via de desbetreffende cao’s afspraken worden gemaakt.

Ja, wij hanteren voor de aanschaf van hard- en software een afschrijvingstermijn van drie jaar. Dit betekent dat u van de meerkostenaanvraag 2020, waarbij wij in april 2021 een derde hebben vergoed, in 2021 nog een keer een derde mag opnemen in de meerkostenregeling 2021.

U krijgt een derde van de opgegeven meerkosten 2021 vergoed. Wij hanteren een afschrijvingstermijn voor hard- en software van drie jaar.

Nee, deze kosten mag u niet in de aanvraag opnemen omdat u deze nog niet hebt uitgegeven.

Uw aanvraag wordt eerst inhoudelijk getoetst. Het kan dat we u daarna vragen om aanvullende bewijsstukken aan te leveren. Blijkt na beoordeling dat u uitgaven ten onrechte hebt opgenomen, wordt uw aanvraag met deze onterecht opgenomen uitgaven verlaagd.

Daarnaast kan het zijn dat het totaalbedrag van de aanvragen hoger is dan de Rijksbijdrage die de gemeenten ontvangen. Alle aanvragen worden dan naar rato toegekend.

De aanvraag wordt eerst getoetst en beoordeelt. De verwachting is dat betaling in de loop van april 2022 is.

We beschikken momenteel nog niet over een nieuwe meerkostenregeling. Zodra wij meer informatie hebben over de wijze waarop en wanneer u de meerkosten 2021 kunt declareren, zullen wij deze informatie kenbaar maken via het Zorgportaal en hier op de website.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/eerste-vaccinaties-coronavaccin.

Ook op de website van de GGD Twente is informatie te vinden, https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-vaccinaties

 

Op de website van de GGD GHOR vindt u meer informatie over de uitnodiging voor zorgmedewerkers van kleine zorgorganisaties. Zie

https://ggdghor.nl/actueel-bericht/uitnodiging-voor-vaccinatie-vragen-kleine-zorgorganisaties-en-zzpers/

Bij uitzondering wordt in verband met Covid-19 over de maanden april en mei voor de Wmo-voorzieningen geen abonnementstarief in rekening gebracht. 

Uw vragen kunt u stellen via infosamen14@regiotwente.nl. Voor veel vragen hebben wij nog niet meteen een oplossing of antwoord. Veel is nog onduidelijk en diverse zaken moeten nog landelijk of regionaal worden afgestemd.

Er zijn geen regionale afspraken. In het geval van alternatieve zorg of vraaguitval (wat leidt tot productieverlies) kunnen aanbieders zich wenden tot betreffende gemeente(n) waarbij dit speelt.

Op gemeenteniveau wordt bepaald of en wat in deze situatie kan worden gedeclareerd.

Nee, de eerdere afspraken kwamen voort uit landelijke afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG tijdens de eerste golf en hadden betrekking op de periode tot 1 juli 2020. Deze landelijke afspraken zijn bij de tweede golf niet gemaakt. Wij volgende de landelijke ontwikkelingen, als er landelijke ontwikkelingen zijn gaan wij hier opnieuw naar kijken.

De Twentse gemeenten en OZJT werken samen in de aanpak en de coronamaatregelen. De gemeenten zijn daarvoor afhankelijk van landelijk gemaakte afspraken, maar zijn zelf bevoegd om hier besluiten over te nemen. Daardoor kan het zijn dat er landelijk afspraken zijn gemaakt waar de gemeenten vervolgens een besluit over moeten nemen. Zodra gemeenten een besluit hebben genomen zal dit op www.samen14.nl worden gepubliceerd. Als er geen informatie staat, betekent dit dat gemeenten (nog) geen besluit hebben genomen.

Meer informatie over de richtlijnen en adviezen van de rijksoverheid kunt u vinden op www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl. Daarnaast is het belangrijk om te voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in de noodverordening Twente. Ook vindt u informatie op de website van de GGD Twente.  
 
 

Gemeenten hebben afspraken gemaakt met de vervoerders. Vervoerders houden zich hierbij aan de landelijke richtlijnen. Voor meer informatie verwijzen we u naar het bericht op de website of kijk op www.actiz.nl/corona .

Dagbesteding dient zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de regels zoals opgenomen zijn in de noodverordening van de veiligheidsregio Twente.

We roepen zorgaanbieders (zowel instellingen als ambulante organisaties) op om hier met elkaar afspraken over te maken en de afstemming te zoeken. Voor advies over de richtlijnen kan contact worden opgenomen met de GGD.

Op de website van GGD staat ook informatie voor professionals, over de maatregelen en corona-testen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.