Veelgestelde coronavragen

Laatste update: 31 januari 2021

De aanvraag wordt eerst getoetst en beoordeeld. De verwachting is dat betaling in de loop van april 2022 is.

Ja, wij hanteren voor de aanschaf van hard- en software een afschrijvingstermijn van drie jaar. Dit betekent dat u van de meerkostenaanvraag 2020, waarbij wij in april 2021 een derde hebben vergoed, in 2021 nog een keer een derde mag opnemen in de meerkostenregeling 2021.

Nee, deze lasten mogen niet in de aanvraag worden opgenomen.

Nee, deze uitgaven vallen niet onder de meerkostenregeling. Hiervoor moeten via de desbetreffende cao’s afspraken worden gemaakt.

U krijgt een derde van de opgegeven meerkosten 2021 vergoed. Wij hanteren een afschrijvingstermijn voor hard- en software van drie jaar.

Nee, deze kosten mag u niet in de aanvraag opnemen omdat u deze nog niet hebt uitgegeven.

Uw aanvraag wordt eerst inhoudelijk getoetst. Het kan dat we u daarna vragen om aanvullende bewijsstukken aan te leveren. Blijkt na beoordeling dat u uitgaven ten onrechte hebt opgenomen, wordt uw aanvraag met deze onterecht opgenomen uitgaven verlaagd.

Daarnaast kan het zijn dat het totaalbedrag van de aanvragen hoger is dan de Rijksbijdrage die de gemeenten ontvangen. Alle aanvragen worden dan naar rato toegekend.

Nee, de eerdere afspraken kwamen voort uit landelijke afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG tijdens de eerste golf en hadden betrekking op de periode tot 1 juli 2020. Deze landelijke afspraken zijn nu niet van toepassing. Wij volgende de landelijke ontwikkelingen, als er landelijke ontwikkelingen zijn gaan wij hier opnieuw naar kijken.

Er zijn geen regionale afspraken. In het geval van alternatieve zorg of vraaguitval (wat leidt tot productieverlies) kunnen aanbieders zich wenden tot betreffende gemeente(n) waarbij dit speelt.

Op gemeenteniveau wordt bepaald of en wat in deze situatie kan worden gedeclareerd.

We roepen zorgaanbieders (zowel instellingen als ambulante organisaties) op om hier met elkaar afspraken over te maken en de afstemming te zoeken. Voor advies over de richtlijnen kan contact worden opgenomen met de GGD.

Op de website van GGD staat ook informatie voor professionals, over de maatregelen en corona-testen

Dagbesteding dient zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de regels zoals opgenomen zijn in de noodverordening van de veiligheidsregio Twente.

De Twentse gemeenten en OZJT werken samen in de aanpak en de coronamaatregelen. De gemeenten zijn daarvoor afhankelijk van landelijk gemaakte afspraken, maar zijn zelf bevoegd om hier besluiten over te nemen. Daardoor kan het zijn dat er landelijk afspraken zijn gemaakt waar de gemeenten vervolgens een besluit over moeten nemen. Zodra gemeenten een besluit hebben genomen zal dit op www.samen14.nl worden gepubliceerd. Als er geen informatie staat, betekent dit dat gemeenten (nog) geen besluit hebben genomen.

Meer informatie over de richtlijnen en adviezen van de rijksoverheid kunt u vinden op www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl. Daarnaast is het belangrijk om te voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in de noodverordening Twente. Ook vindt u informatie op de website van de GGD Twente.  
 
 

Uw vragen kunt u stellen via infosamen14@regiotwente.nl. Voor veel vragen hebben wij nog niet meteen een oplossing of antwoord. Veel is nog onduidelijk en diverse zaken moeten nog landelijk of regionaal worden afgestemd.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.