Nieuwe versie Twentse Monitor Jeugdhulp

22-12-2017

In opdracht van het OZJT/Samen14 ontwikkelt Kennispunt Twente de Twentse Monitor Sociaal Domein. Ieder kwartaal leveren de 14 Twentse gemeenten hiervoor informatie aan over indicaties Jeugdhulp en Wmo. In december is de nieuwste versie van de openbare Twentse Monitor Jeugdhulp opgeleverd. In deze nieuwste versie zijn de gegevens tot en met het derde kwartaal van 2017 verwerkt.

De TMSD bevat informatie over de inzet van Jeugdhulp in Twente en per gemeente. De TMSD is te vinden op www.twentsemonitorsociaaldomein.nl. Afgelopen zomer hebben wij de inhoud van de TMSD doorontwikkeld en is de weergave verbeterd.

Begin januari leveren gemeenten de gegevens aan over heel 2017, waarna wij deze verwerken in de volgende versie van de TMSD. De planning is dat die in februari wordt opgeleverd.