Publicatie van het kader liquiditeitssteun

06-08-2023

Indien een aanbieder van jeugdhulp financiële problemen heeft, kan in bepaalde gevallen beroep worden gedaan op liquiditeitssteun.

Dit kader schetst de voorwaarden hierop betrekking hebbend. Dit kader sluit aan op de uitgangspunten benoemd in het “Convenant Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp, geeft de beoordelingscriteria aan en licht deze toe. Tevens worden de processtappen bij een aanvraag tot liquiditeitssteun nader beschreven.

U vindt het kader hier

Cookie-instellingen