Eerste versie van het Administratieprotocol beschikbaar

08-11-2018

Het administratieprotocol beschrijft de wijze waarop het toewijzings- en declaratieproces in Samen 14 verloopt en welke stappen de aanbieders en de gemeenten daarin moeten nemen. Het protocol geldt voor alle aanbieders die gecontracteerd zijn.

We werken met aanbieders aan het verminderen van de administratieve lasten. De verbeteringen voeren wij door in het administratieprotocol. Dit gebeurt niet continue, maar op basis van releases.

Meer informatie over wie waar aan werkt en releasedata zijn binnenkort op onze site te vinden.