Aanmelden gespreksronde weinig voorkomende hoog specialistische 24-uurs zorg en crisisbedden

18-07-2018

Aanbieders die een integrale voorziening bieden zoals deze op Negometrix is omschreven kunnen zich aanmelden voor een gespreksronde.

Naar aanleiding van de marktconsultatiegesprekken die afgelopen periode plaatsvonden, is besloten om met de te selecteren aanbieders gezamenlijk ontwikkelopgave en specifieke onderdelen nader uit te werken. Gekozen is voor een procedure die passend is bij Sociaal en Anders Specifieke diensten (SAS). Het proces zal via verschillende dialoogrondes worden doorlopen. Aanmelden voor de gesprekken kan nu. 

De gesprekken staan gepland in week 30. Voorlopig zijn hiervoor dinsdagochtend de 24e en donderdagmiddag de 26e gereserveerd. Bij een positieve uitkomst kan worden overgegaan tot opdrachtverstrekking.

Lees voor meer informatie het bericht op Negometrix. Klik hier voor een link. In het bericht wordt onder andere gemeld wat de criteria zijn waarop partijen worden geselecteerd om aan de dialogen deel te nemen.  

Aanmelden kan tot 22 juli,17.00 uur.