Inkoop 2019

Al enkele jaren hebben de gemeenten de grote wens om de manier van inkopen beter te laten aansluiten bij de lokale transformatie. Een manier die aansluit bij de behoeften van hun inwoners en resultaten centraal stelt. Om die ontwikkeling te faciliteren is in 2017 gestart met de ontwikkeling van ‘Eén Twents Model voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp’. Een vernieuwend model waarin het individuele resultaat van de inwoner of het van het gezinssysteem centraal staat. Het is voor zowel gemeenten als zorgaanbieders een heel andere manier van denken en doen. In samenwerking met de inwoner gaan gemeenten nog steviger regie voeren op proces en resultaat. Aanbieders krijgen ruimte om in afstemming met de cliënt te bepalen welke inzet het best passend is. De bekostiging is niet meer gekoppeld aan producten, maar aan de ondersteuningsbehoefte van inwoners. 

Om deze ontwikkeling gedegen voor te bereiden is het Twents model op aspecten als juridische houdbaarheid, kwaliteit en implementatie, getest in de praktijk van de 14 Twentse gemeenten. In een marktconsultatie (september 2017) en marktbijeenkomst (januari 2018) zijn de uitgangspunten en model bovendien besproken met aanbieders in aanloop naar het traject van aanbesteding. Het Twents model moet vanaf 1 januari 2019 gaan werken. Het model is zowel gericht op de inkoop van ondersteuning vanuit de Wmo 2015 als op de jeugdhulp vanuit de Jeugdwet.

Meer informatie