Transformatie

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijke voor zorg en ondersteuning.  De veertien Twentse gemeenten werken samen aan deze opdracht. Zij willen deze taken niet zomaar één op één overnemen, maar ook samenwerken, met onder meer de zorgaanbiederes en cliëntenvertegenwoordigers, aan veranderingen in de zorg: de transformatie.

De twee belangrijkste uitganspunten in de transformatie: de cliënt centraal en doen wat werkt

Op 5 november 2015 hebben we een volgende stap gezet

Heeft u vragen of ideeën? Of wilt u uitgenodigd worden voor bijeenkomsten en kreeg u nog geen uitnodiging? Stuur een e-mail aan transformatie.samen14@regiotwente.nl