Einde DBC bekostiging per 1 januari 2018

06-10-2017

Bericht voor alle aanbieders JGGZ en dyslexie - Donderdag 5 oktober ontvingen alle gecontracteerde aanbieders JGGZ van ons een factsheet met betrekking tot de beëindiging van de DBC bekostigingssystematiek per 1 januari 2018.

In deze factsheet is in hooflijnen een beschrijving en toelichting gegeven van het bekostigingsmodel vanaf 1 januari.