Mededeling Berichtenverkeer: intrekkingsberichten

06-10-2017

Door het niet volledig implementeren van de iJw2.1 en de iWmo2.1 door de softwareleverancier van de gemeenten Losser, Twenterand en Enschede worden alle intrekkingsberichten die in de periode van 12 juni tot en met 3 oktober zijn verstuurd opnieuw verstuurd op 11 oktober.

Voor de gemeente Enschede heeft dit alleen betrekking op de iJW.